Gospodarski subjekt

Naziv:
POTOVANJA PIRC d.o.o.
Sedež:
Gregorčičeva ulica 13, 2000 Maribor
Matična številka:
6492436
je imetnik listine

CERTIFIKAT FINANČNE ZANESLJIVOSTI

izdajatelja PRVA BONITETNA AGENCIJA D.O.O.

POTOVANJA PIRC d.o.o.
sodi v elitno skupino gospodarskih subjektov, ki predstavlja le 11,55 % od celotne populacije gospodarskih subjektov v Sloveniji. Gre za subjekte pri katerih sta finančni položaj in poslovanje izrazito nadpovprečna, svoje poslovanje financirajo z ustreznim deležem lastnega kapitala in imajo takšno strukturo sredstev in obveznosti do virov sredstev glede njihove ročnosti, da ta zagotavlja likvidno tekoče poslovanje in predstavlja primerno zagotovilo njegovega solventnega finančnega položaja v srednjeročnem bodočem obdobju.
Statistike upravičencev za pridobitev Certifikata finančne zanesljivosti
Verjetnost, da bo pri imetniku Certifikata finančne zanesljivosti prišlo do nastopa dogodka začetka postopka stečaja, prisilne poravnave ali poenostavljene prisilne poravnave po določilih Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je: Verjetnost, da bo pri imetniku Certifikata finančne zanesljivosti prišlo do nastopa dogodka blokade transakcijskega računa:
    za več kot 60 dni v celotnem prvem letu 0,13 %
v prvem letu 0,015 % za več kot 90 dni v celotnem prvem letu 0,10 %
v prvih dveh letih 0,080 % za več kot 60 dni v prvih dveh letih 0,38 %
v prvih treh letih 0,203 % za več kot 60 dni v prvih treh letih 0,68 %
    za več kot 2 dni v celotnem prvem letu 0,73 %
Aktualni podatki imetnika certifikata iz javnih evidenc so sledeči:
Naziv:
POTOVANJA PIRC, potovalna agencija, d.o.o.
Sedež:
Gregorčičeva ulica 13, 2000 Maribor
Matična številka:
6492436
Davčna številka:
93280840
Dejavnost:
N 79.110 - Dejavnost potovalnih agencij
Datum vpisa subjekta v poslovni register:
18.11.2013
Vpisna številka:
 
Registrski organ:
Okrožno sodišče Maribor
Osnovni kapital subjekta:
7.500,00 EUR
Velikost subjekta po kriterijih ZGD-1:
Mikro enote
Zakoniti zastopniki subjekta:
Andrej Pirc - direktor, Marija Pirc - prokurist, Nina Šangulin - prokurist

Certifikat finančne zanesljivosti:
Št. certifikata:
2024-1287169-06
Datum izdaje:
12.6.2024
Veljavnost do:
11.6.2025

Imetnik je certifikat pridobil v skladu s splošnimi pogoji za izdajo Certifikata finančne zanesljivosti. Izdajatelj Certifikata izvaja monitoring poslovanja in bonitete imetnika veljavnega Certifikata s konstantnim preverjanjem imetnikove bonitetne ocene, preverjanjem stanja po objavi novih bilančnih podatkov, preverjanjem blokad TRR in preverjanjem statusa subjekta glede dolga do FURS in predlaganja REK obrazcev. Če izdajatelj Certifikata ugotovi, da imetnik Certifikata več ne izpolnjuje vseh kriterijev, izdajatelj onemogoči imetniku uporabo spletnega Certifikata in e-znaka Certifikata ter naročnika obvesti, da Certifikat ni veljaven.