Gospodarski subjekt

Naziv:
Geologija d.o.o. Idrija
Sedež:
Prešernova ulica 2, 5280 Idrija
Matična številka:
5766699
je imetnik listine

CERTIFIKAT FINANČNE ZANESLJIVOSTI

izdajatelja PRVA BONITETNA AGENCIJA D.O.O.

Geologija d.o.o. Idrija
sodi v elitno skupino gospodarskih subjektov, ki predstavlja le 8,08 % od celotne populacije gospodarskih subjektov v Sloveniji. Gre za subjekte pri katerih sta finančni položaj in poslovanje izrazito nadpovprečna, svoje poslovanje financirajo z ustreznim deležem lastnega kapitala in imajo takšno strukturo sredstev in obveznosti do virov sredstev glede njihove ročnosti, da ta zagotavlja likvidno tekoče poslovanje in predstavlja primerno zagotovilo njegovega solventnega finančnega položaja v srednjeročnem bodočem obdobju.
Statistike upravičencev za pridobitev Certifikata finančne zanesljivosti
Verjetnost, da bo pri imetniku Certifikata finančne zanesljivosti prišlo do nastopa dogodka začetka postopka stečaja, prisilne poravnave ali poenostavljene prisilne poravnave po določilih Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je: Verjetnost, da bo pri imetniku Certifikata finančne zanesljivosti prišlo do nastopa dogodka blokade transakcijskega računa:
    za več kot 60 dni v celotnem prvem letu 0,12 %
v prvem letu 0,006 % za več kot 90 dni v celotnem prvem letu 0,09 %
v prvih dveh letih 0,039 % za več kot 60 dni v prvih dveh letih 0,32 %
v prvih treh letih 0,103 % za več kot 60 dni v prvih treh letih 0,51 %
    za več kot 2 dni v celotnem prvem letu 0,53 %
Aktualni podatki imetnika certifikata iz javnih evidenc so sledeči:
Naziv:
Geologija d.o.o. Idrija, geološke raziskave in projektiranje
Sedež:
Prešernova ulica 2, 5280 Idrija
Matična številka:
5766699
Davčna številka:
12571318
Dejavnost:
M 71.121 - Geo-meritve, kartiranje
Datum vpisa subjekta v poslovni register:
10.6.1993
Vpisna številka:
10309400 
Registrski organ:
Okrožno sodišče Nova Gorica
Osnovni kapital subjekta:
12.519,00 EUR
Velikost subjekta po kriterijih ZGD-1:
Mikro enote
Zakoniti zastopniki subjekta:
Jože Janež - direktor, Naško Janež - prokurist

Certifikat finančne zanesljivosti:
Št. certifikata:
2024-746705-10
Datum izdaje:
5.7.2024
Veljavnost do:
4.7.2025

Imetnik je certifikat pridobil v skladu s splošnimi pogoji za izdajo Certifikata finančne zanesljivosti. Izdajatelj Certifikata izvaja monitoring poslovanja in bonitete imetnika veljavnega Certifikata s konstantnim preverjanjem imetnikove bonitetne ocene, preverjanjem stanja po objavi novih bilančnih podatkov, preverjanjem blokad TRR in preverjanjem statusa subjekta glede dolga do FURS in predlaganja REK obrazcev. Če izdajatelj Certifikata ugotovi, da imetnik Certifikata več ne izpolnjuje vseh kriterijev, izdajatelj onemogoči imetniku uporabo spletnega Certifikata in e-znaka Certifikata ter naročnika obvesti, da Certifikat ni veljaven.